รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,     
       พิมพ์นิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม

  

      บริษัทฯ ได้นำพาพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจประวัติอาชญากรรม และนำผลการตรวจประกอบการยื่นประกอบการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติ อีกทั้งเป็นการคัดกรองผู้ที่ไม่ประวัติอาชญากรรม ซึ่งหากผู้ใดที่มีประวัติอาชญากรรม บริษัทฯ ก็จะขอระงับการว่าจ้าง ไม่ให้เข้าพื้นที่ ณ หน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ผลจากการตรวจประวัติอาชญากรรม พนักงานของ พรีเมี่ยมการ์ด ไม่มีประวัติเสีย และเหมาะสำหรับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน

     

    

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7