รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


      วิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ

      

    คุณคมสันต์  คงนอก  กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย ให้บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่ทางรอด ของบริษัท รปภ." แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่เข้าสัมมนาทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพ รักษาความปลอดภัย และไม่ขัดต่อกฏหมาย ซึ่งการจัดงานดังกล่าว สมาคมฯ ได้จัดงานขึ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) การจัดงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

  

 

   

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7