รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


     อบรมหัวหน้าชุดประจำปี 2561

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


                                                       :: อบรมหัวหน้าชุด ::

     บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด มีการอบรมหัวหน้าชุดประจำหน่วยงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะบริษัทเล็งเห็นว่า หัวหน้าชุดเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน รปภ. มากที่สุด และมีส่วนช่วยเหลือ ควบคุม ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น หัวหน้าชุดของ พรีเมี่ยมการ์ด ทุกคน จะต้องรับทราบนโยบายการทำงานของบริษัท ต่าง ๆ อาทิเช่น กฏ ระเบียบ  รายได้ สวัสดิการ  หน้าที่ปฏิบัติ เทคการเป็นผู้นำ รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ Premium Smart Tech ที่บริษัทได้ประดิษฐ์ขึ้นมา และนำไปใช้ในหน่วยงาน จากการอบรม สังเกตุได้ว่า หัวหน้าชุดมีความรักในองค์กร มีความมั่นใจ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ทำให้บริษัท สามารถได้ตัวแทนที่มีคุณภาพ ไปดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ หน่วยงาน ซึ่งนโยบายนี้ ถือว่าสามารถส่งเสริมให้การทำงานด้าน ปฏิบัติการ มีความแข็งแกร่ง งานด้านรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

    

      

      

      

      

  

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7