รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


บริษัท รักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด

Tel. 02-1150526-7, 02-1150993 Mobile 082-5977000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมงาน "พรีเมี่ยมการ์ด" ขอสัญญาว่าจะดูแลหน่วยงานของท่านให้ดีที่สุด หากท่านไว้วางใจในทีมงานของบริษัทฯ
ให้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ หน่วยงานของท่าน บริษัทฯ มั่นใจว่าเรามีดี ที่ใช้เป็นเหตุผลให้ท่านเลือกตัดสินใจ ดังนี้


 

1. บริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ทีมงานมาตรฐานที่มีความจริงใจ ตั้งใจ  มุ่งมั่น ให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด

    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. มีศูนย์ฝึก(กรุงเทพ) ที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ

    

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. มีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของตนเอง มีห้องคอนโทรลรูม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. เราดูแลทีมงานด้วยความรัก จริงใจ และอยากให้พนักงาน รปภ. ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้้น
6. มีบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
7. สิ่งที่มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน


       7.1 ตลอดสัญญาว่าจ้าง 365 วัน จะไม่มีจุดขาด     

                  

                    

 

         7.2 จะคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ ปราศจากคนมีประวัติอาชญากรรม

 

          7.3  อบรมดับเพลงให้ ฟรี!  หากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. ตั้งแต่ 4 นายขึ้นไป บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมดับเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในให้ ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง (ไม่มีใบรับรอง)  และหากมีการจ้างงานตั้งแต่ 8 นายขึ้นไป บริษัทฯ แถม หลักสูตรอพยพหนีไฟ ประจำปี 40% พร้อมหนังสือรับรองให้ ฟรี!

        

        7.4 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ประจำหน่วยงานที่ครบครัน ตลอดสัญญาว่าจ้าง

                       

 

                        7.5 มีระบบการตรวจสอบ บุคคลเข้า-ออกพื้นที่

                       

 

                       7.6 มีศูนย์ประสานงาน รับเรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง

                                              

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7